தலைவர் கவுண்டமணி அந்த நக்கல் !! எத்தனை காமெடியன்கள் வந்தாலும் சரி .. தலைவனுக்கு நிகர் எவரும் இல்லை !!

( READ IT IN GOUNDER VOICE )
????????????????????
:D
#Kutram23 and #Managaram (Y)
Ha Ha Ha....
Ha Ha Ha....Lol :D