Robbey
01/19/2017 at 16:17. Facebook
Bạn đã thành công chưa?

Viết lên cuộc sống
Robbey
01/19/2017 at 16:15. Facebook
Bạn cũng có 1 người bạn như thế chứ?

Viết lên cuộc sống
Robbey
01/19/2017 at 16:12. Facebook
Bạn có thói quen này không?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:11. Facebook
Có ai không?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:08. Facebook
Cảm xúc về đêm. :)

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:07. Facebook
Tại sao vậy con gái?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:05. Facebook
Không cần thêm 1 ai nữa.

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:03. Facebook
FA điểm danh.

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:01. Facebook
Bạn thích nghe nhất bài hát nào?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 16:00. Facebook
Chỉ những ai yêu thật lòng mới hiểu.

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 15:58. Facebook
Nếu muốn, họ sẽ tìm ra cách thôi.

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 15:57. Facebook
Bị lừa hết rồi.

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 15:55. Facebook
Tên bạn có chữ này không?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 15:53. Facebook
Đã bao giờ chưa?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 15:52. Facebook
Bạn đã từng?

Nhật ký Nobita
Robbey
01/19/2017 at 15:48. Facebook
Các bạn nam thích làm gì với người yêu nhất nào?

Anh
Robbey
01/19/2017 at 15:45. Facebook
Khi yêu thật lòng mới như vậy.

Anh
Robbey
01/19/2017 at 15:43. Facebook
Bạn có đang nhớ người ấy không?

Anh
Khắc Việt Singer
01/19/2017 at 13:26. Facebook
Chắc ít người biết là Khắc Việt là chủ nhân của ca khúc này nhỉ. Lúc nào có thời gian sẽ hát thử full ca khúc này cho mọi người thử nghe xem.
[ Bit.ly Link ]

Ngốc ( Sáng tác Khắc Việt ) - Khắc Việt Live

Mọi người thử nghe tác giả của chính ca khúc này hát xem thế nào nhé. Ngẫu hứng trong lúc tập band nhạc.

YOUTUBE.COM
19/1/1974, hải chiến Hoàng Sa, ngày Hoàng Sa rơi vào tay bọn trung quần què.

[ Vnexpress.net Link ]

#neverforget