Lynk Lee
yesterday at 15:29. Facebook
Thực thần kì phải không? :D
.
Lynk Lee
yesterday at 14:45. Facebook
UP! DOWN! UP! DOWN... :v :v
.
Lynk Lee
yesterday at 06:00. Facebook
Đố các ông, phim nước nào đây? :v :v
.
Lynk Lee
yesterday at 04:40. Facebook
Chết khiếp! :v
.
"chơi thú nhúng có gì vui đâu"
#LeoGif
Lynk Lee
01/22/2017 at 15:00. Facebook
:v :v Xem gì mà lại thế này! :v
Lynk Lee
01/22/2017 at 12:30. Facebook
Giỏi! :D :D
.
Lynk Lee
01/22/2017 at 07:00. Facebook
:v :v :v Sợ phát khiếp! :3
.
Lynk Lee
01/22/2017 at 06:00. Facebook
Kinh chưa? :v
Lynk Lee
01/22/2017 at 01:33. Facebook
Bạn có hiểu?
Lynk Lee
01/21/2017 at 15:30. Facebook
Bạn có hiểu được vì sao không?
Lynk Lee
01/21/2017 at 15:00. Facebook
Skill gì mới thế các ông? :))
.
Lynk Lee
01/21/2017 at 12:30. Facebook
Thằng anh chơi ác vc! :v :v
.
Khi nhân viên nhận được tiền thưởng tết và lương tết =)))

#beatvn #thưởng_tết 21/01/2017 - 24 Tháng Chạp
Siêu drift mà hên thôi
#LeoGif
Lynk Lee
01/20/2017 at 14:32. Facebook
chưa tới nỗi Sml! :v :v
Lynk Lee
01/20/2017 at 12:30. Facebook
Nào mình cùng gắp thú! :v :v
Lynk Lee
01/19/2017 at 14:30. Facebook
Quẩy lên! Yo Yo Yo!!! :))
.
Lynk Lee
01/19/2017 at 12:30. Facebook
Thế gian này, đừng có tin ai cả! :v :v
Lynk Lee
01/19/2017 at 10:30. Facebook
BẪY! :v :v