10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu 2016

- UNESCO ghi danh Di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

- Di sản thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi danh là Di sản tư liệu thế...
View details ⇨
Trịnh Công Sơn 12/31/2016
CLB các nhà báo khoa học và công nghệ và Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông khoa học và công nghệ (Bộ khoa học và công nghệ) vừa công bố 10 sự kiện khoa học và công nghệ nổi bật năm 2016. Cụ thể như sau:

1. Ban hành hai nghị quyết liên quan hoạt động khoa học và công nghệ.

- Nghị quyết thứ nhất: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành nghị quyết...
View details ⇨
Trịnh Công Sơn 12/30/2016
Danh sách 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2016:

- UNESCO ghi danh Di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt tại danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

- Di sản thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế và mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) được Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương ghi danh là Di sản...
View details ⇨
Trịnh Công Sơn 12/30/2016
Cám ơn Don...những lời Don viết đã đi thẳng vào tim Duyên...và sẽ nằm mãi ở một góc rất sâu.
Cám ơn Donnhững lời Don viết đã đi thẳng vào tim Duyênvà
Hoang Thao Le
Thành Dương
Katie Lam
Ngoc Thao
Ngoc Thao
12/06/2016. Facebook
Bạn nào thích hát thì tham gia đi nè. Giải thưởng hấp dẫn quá luôn :*

Xem thông tin tại => bit.ly/coverhit
Bạn nào thích hát thì tham gia đi nè Giải thưởng hấp dẫn quá luôn :
Kim Thoa
Lê Thị Thuý Ngân
Linh Phương
Pho
Pho
12/05/2016. Facebook
Truy tìm "thánh cover" trên Youtube và nhận ngay 10 TRIỆU ĐỒNG (Y) (Y)

Xem thông tin cuộc thi tại => bit.ly/coverhit
Truy tìm "thánh cover" trên Youtube và nhận ngay 10 TRIỆU ĐỒNG Y Y