Cơ hội khám phá bản thân và sẵn sàng cho sự nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM
Nếu bạn là sinh viên năm 1,2,3 có tất cả những yếu tố:
Ham học hỏi.
Yêu thích làm việc với con người.
Mong muốn cống hiến tuổi trẻ của mình một cách ý nghĩa.
☀ Dám lựa chọn cho mình một mùa hè khác biệt.
________________________________________________
☀☀ SAP 2017 – Explore the...
View details ⇨
Cơ hôi kham pha ban thân va săn sang cho sư nghiêp