Saigon Heat
02/27/2017 at 05:20. Facebook
Mời tất cả các bạn cùng tìm hiểu và tham dự BT Cup 2016 để hiểu thêm về các thế hệ thành lập và điều hành LFCVN.

BT cup năm nay có tên BÀ TÁM CUP.

Bà Tám Cup - Cup dành cho người LFCVN

EVENT - facebook.com
74 people interested · 134 going

Lịch Liverpool 2017

EVENT - facebook.com