“Hầu hết chúng ta đều một lần cố chấp theo đuổi thứ

“Hầu hết chúng ta đều một lần cố chấp theo đuổi thứ tình cảm không có hồi đáp”
-Quỳnh Thy-
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Độc Thân Vui Tính

Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 16:35. Facebook
Mai là thứ 2 rồi sao....

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 15:35. Facebook
Là thân con gái <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 14:35. Facebook
Chị em phải luôn nhớ nhé <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 13:35. Facebook
Thanh xuân ấy...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 12:35. Facebook
Là chính mình <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 11:35. Facebook
Là con gái <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 10:35. Facebook
Nỗi khổ ấy... ai thấu =)))))))

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 10:06. Facebook
Lúc cần thì không đâu=)))))

#Cudem #DTVT
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 09:51. Facebook
Phận là con gái...!

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 08:35. Facebook
Nhớ nhé <3

#YANNews
Tiền ơi.... ở yên nhé <3

#DTVT #Yourfeeling
Éo le ...

#DTVT #Yourfeeling
Vì sao tui mập =(((

#DTVT #Yourfeeling
Tao xin hứa ...<3

#DTVT #Yourfeeling
Tin vui nè <3

#DTVT #Yourfeeling
Nhưng làm sao bạn biết được lí do khiến họ làm như vậy. Đời người ai chẳng có lúc mắc sai lầm.!

#DTVT #Yourfeeling
Quá trình ấy =)))))))

#YANNews
...... Em biết phải làm sao =((((
Độc Thân Vui Tính
03/24/2017 at 16:45. Facebook
Chuyện ngày dâu...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/24/2017 at 15:37. Facebook
99% chuyện tình....

#DTVT #Yourfeeling
View more posts