Robbey
03/04/2016. Facebook

Hình như hơi bất công với anh ấy.

Hình như hơi bất công với anh ấy.

Kenhthethao.vn
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Robbey

Robbey
02/19/2017 at 15:43. Facebook
Thời gian sẽ nói lên tất cả.

Nô TV
Robbey
02/19/2017 at 15:42. Facebook
Vote thử nào.

Tui Muốn Có Gấu
Robbey
02/19/2017 at 15:40. Facebook
Ai đã từng?

Tui Muốn Có Gấu
Robbey
02/19/2017 at 15:38. Facebook
Có ai cảm thấy may mắn không? <3

Tui Muốn Có Gấu
Robbey
02/19/2017 at 15:37. Facebook
Ai còn nhớ điểm danh.
Robbey
02/19/2017 at 15:36. Facebook
Đó là bài hát nào?

Tui Muốn Có Gấu
Robbey
02/19/2017 at 15:34. Facebook
Bạn sẽ chọn tình yêu hay tình bạn?

Tui Muốn Có Gấu
Robbey
02/19/2017 at 15:33. Facebook
Bạn đã gặp ai như vậy chưa?

Anh
Robbey
02/19/2017 at 15:32. Facebook
Còn bạn thức khuya vì lý do gì?

Anh
Robbey
02/19/2017 at 15:30. Facebook
Được không em?

Anh
Robbey
02/19/2017 at 15:28. Facebook
Nhưng em đâu có hiểu.

Anh
Robbey
02/19/2017 at 15:27. Facebook
Phải không con trai?

Anh
Robbey
02/19/2017 at 15:26. Facebook
Sao không rõ ràng ngay từ đầu?

Anh
Robbey
02/19/2017 at 15:24. Facebook
Lúc này bạn đang nhớ đến ai?

Nhật ký Nobita
Robbey
02/19/2017 at 15:23. Facebook
Vậy có đủ không em? :)

Nhật ký Nobita
Robbey
02/19/2017 at 15:21. Facebook
Bệnh cuối dai dẳng, khó dứt nhất. :(

Nhật ký Nobita
Robbey
02/19/2017 at 15:20. Facebook
Bạn muốn được nghe câu nói nào nhất lúc này?

Nhật ký Nobita
Robbey
02/19/2017 at 15:18. Facebook
Phải không con trai?

Nhật ký Nobita
Robbey
02/19/2017 at 15:16. Facebook
Mà sao khó quá. ☹

Nhật ký Nobita
Robbey
02/19/2017 at 15:15. Facebook
Có bao giờ không?

Nhật ký Nobita
View more posts