Haivl
03/04/2016. Facebook

Hóng so sánh độ "cứng" với Nokia cục gạch huyền cmn thoại

Hóng so sánh độ "cứng" với Nokia cục gạch huyền cmn thoại
View details

xem.vn
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Haivl

Haivl
03/24/2017 at 14:30. Facebook
Haivl
03/24/2017 at 14:00. Facebook
Sao em nói em đi học thêm ???
#Tồ
Haivl
03/24/2017 at 13:30. Facebook
Haivl
03/24/2017 at 13:00. Facebook
Thanh niên đáng cho vào sách đỏ để được bảo tồn
Haivl
03/24/2017 at 12:30. Facebook
Haivl
03/24/2017 at 12:00. Facebook
Cần địa chỉ quán, cuối tuần đi nhậu :v :v :v
Haivl
03/24/2017 at 10:31. Facebook
Mất mịa tuổi thơ =))
Haivl
03/24/2017 at 08:36. Facebook
Mạng lag nó khổ thế đấy :v
Haivl
03/24/2017 at 07:27. Facebook
Quỳ thằng ghép nhạc "Thì ta nói thịt đâm vào thịt, nhớ nhau cả đời mà" :v

Buổi chia tay tuổi học trò, đẫm máu

xem.vn
Haivl
03/24/2017 at 06:40. Facebook
Chắc tự tag mình thôi =))
Haivl
03/24/2017 at 04:05. Facebook
Sắp soán ngôi HKT đến nơi rồi =))
Haivl
03/24/2017 at 03:02. Facebook
Nam ơi là Nam!!!
Haivl
03/24/2017 at 01:59. Facebook
Chào MTML <3
Haivl
03/24/2017 at 01:41. Facebook
Thời đi học chúng mày có từng không?

#Tồ
Haivl
03/10/2017. Facebook
Bạn bè như...
Haivl
03/02/2017. Facebook
Haivl
01/10/2017. Facebook
Haivl
01/10/2017. Facebook
Kinh nghiệm thả thính mới dành cho anh em lè :p
Haivl
01/10/2017. Facebook
Haivl
01/10/2017. Facebook
Phía sau 1 cô gái :v
View more posts