Lêuuuuu.... ngủ sớm đê. :p

Lêuuuuu.... ngủ sớm đê. :p
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Dễ Thương Tóa :x

Biết được ai là thịt người đó liền. :p

blobla.com
Chuyện rồi sẽ ổn thôi. :)

blobla.com
Ăn chay đều đặn mỗi tháng 1 lần. :3
Đố chân ai dẻo bằng. :p
Mình có vô tâm quá không? :(

blobla.com
Lần đầu làm mẹ. <3
Cái chi đây? :o
Người này tốt bụng ghê. :p

blobla.com
:v
Thử xem hee. :p

blobla.com
Yêu luôn. :3

blobla.com
Đang hóng biến. :v
Thích thế. :p
Yên bình. <3
Răng nanh nè. :p
Trước và sau. :v
Giống hem? :p
Ai đi xe hem? :p
Huhu dễ thuơng quá.

blobla.com
Nhức nhối quá. :(

blobla.com
View more posts