Lòng người đã đổi thay rồi thì có giữ lại cũng để làm gì

Lòng người đã đổi thay rồi thì có giữ lại cũng để làm gì
View comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Tin Mới Nhất

Đấy mới có tí tuổi đầu đi học mẫu giáo đánh bạn mà xin lỗi đâu ra đấy. Cũng đến phục anh rồi đó!
Quẩy lên nào! Tag mấy con bạn béo vào đây đi các chế!
Tin Mới Nhất
yesterday at 23:15. Facebook
Tin Mới Nhất
yesterday at 23:01. Facebook
Tin Mới Nhất
yesterday at 22:30. Facebook
Tin Mới Nhất
yesterday at 22:15. Facebook
Tin Mới Nhất
yesterday at 22:01. Facebook
View more posts