Năm nào cũng mở hàng từ mồng 1.

Năm nào cũng mở hàng từ mồng 1.
Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi ng
Năm nào cũng mở hàng từ mồng 1.
Năm nào cũng mở hàng từ mồng 1.
View all comments on facebook
Thao Min
Lan Hieu
Hiền Dê
Like & Comment this post

Other newsfeed from Thịt Bò Khô

Thịt Bò Khô
Thịt Bò Khô
04/17/2017 at 06:58. Facebook
@BoKho23h: Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà mình làm thêm...
View details ⇨
BoKho23h: Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Gửi hàng đi Quảng Ninh cho khách
Gửi hàng đi Quảng Ninh cho khách
@BoKho23h: Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà mình làm thêm...
View details ⇨
BoKho23h: Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Pham Thuy An
Phương Minh Nguyễn
Tuyet Lan Vu
@BoKho23h: Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà mình làm thêm...
View details ⇨
BoKho23h: Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
@BoKho23h: Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà mình làm thêm...
View details ⇨
BoKho23h: Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Hothot Cấn
Mai Huê
Lẵng Quên
@BoKho23h: Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà mình làm thêm...
View details ⇨
BoKho23h: Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Nhi Nhi
Bò Khô 23h Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá vẫn đang duy trì:710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người...
View details ⇨
Bò Khô 23h Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Tại Bon Bon Motor. Mối quan tâm lớn nhất không phải lợi nhuận thu được bao nhiêu mà là sự an toàn và hài lòng của khách hàng trên những cung đường.
Tất cả các xe trước khi giao cho khách đều được kiểm tra kỹ càng, khấu hao và thay xe mới nhanh chóng ko sử dụng xe quá cũ.
Mũ Bảo Hiểm cho khách mượn thay bằng những mũ 30k như thường gặp. Bon Bon Motor đều đầu tư mũ cao cấp 500k - 700k có mũ...
View details ⇨
Tại Bon Bon Motor Mối quan tâm lớn nhất không phải lợi
Sunny Nguyen
Bò Khô 23h Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá vẫn đang duy trì:710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người...
View details ⇨
Bò Khô 23h Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Bò Khô 23h Bò Khô - Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG xin gọi: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá vẫn đang duy trì:710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người...
View details ⇨
Bò Khô 23h Bò Khô Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người
Thỏ Ngọc
Kin Kin
Anh Saks
# Bò Khô 23h, Tết này đã có thêm Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá vẫn đang duy trì: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của...
View details ⇨
Bò Khô 23h Tết này đã có thêm Trâu khô hảo
Cnj Nguyen
# Bò Khô 23h, Tết này đã có thêm Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá vẫn đang duy trì: 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của...
View details ⇨
Bò Khô 23h Tết này đã có thêm Trâu khô hảo
# Bò Khô 23h, Tết này đã có thêm Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá : 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà...
View details ⇨
Bò Khô 23h Tết này đã có thêm Trâu khô hảo
Niera Gemmie
Hoàng Lan
Đỗ Thanh Hoa
# Bò Khô 23h, Tết này đã có thêm Trâu khô hảo hạng thêm sự lựa chọn cho mọi người.
ĐẶT HÀNG: ~~~ 094.380.5555
---------------------
Bò Khô nhà mình vẫn có 4 loại: Bò Miếng - Bò Viên - Bò Xé Sợi và Đặc Biệt Bò Miếng KO CAY dành cho các mẹ bầu. trẻ em và người ko ăn được cay.
Giá : 710k/kg
Có 3 Cỡ Túi : 300gr - 500gr và 1 kg
-----------------------
Năm nay theo yêu cầu của mọi người nhà...
View details ⇨
Bò Khô 23h Tết này đã có thêm Trâu khô hảo
Đậu Đậu
Đi ship hàng Tết toàn được khách lì xì thôi.
Thật hên quá <3
Đi ship hàng Tết toàn được khách lì xì thôi
Tuyet Nhung
3h sáng mồng 1 đã có khách order <3
Nhiều khách dặn lấy mồng 2, mồng 3 để kịp đi nước ngoài.
--------
Hơn 1000 ngày liên tục có khách đặt hàng bất kể mưa bão hay lễ tết là sự ủng hộ rất lớn của mọi người dành cho Bò Khô 23h.

Nhân dịp năm mới Đinh Dậu xin chúc tất cả các khách hàng cùng toàn thể gia đình một năm mới An Khang - Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý - Sức Khỏe Dồi Dào.
----------

...
View details ⇨
3h sáng mồng 1 đã có khách order 3
Hồng Bùi
An Nhiên
Update chiều 30:
Thịt trâu đã hết.
Bò viên - Bò Xé sợi còn 1 ít.
Bì miếng hnay mới làm xong còn nhiều. Chắc đủ bán đến mồng 2.
--------
Bên mình vẫn nhận giao hàng quanh HN, tối 30, mồng 1, mồng 2 như bình thường order xin gọi 094.380.5555
Update chiều 30 Thịt trâu đã hết Bò viên Bò Xé sợi
29 Tết: Đã xong mẻ cuối năm. Hy vọng đủ bán cả 30, mồng 1 Tết phục vụ mọi ng ,<3
-------
Update thứ 5 26.01: Bên mình vẫn bán và ship hàng tại HN đến 30 Tết như mọi năm hoặc đến lúc hết hàng dự trữ.
Mọi order mọi người vui lòng gọi 093805555 cho nhanh nha
29 Tết Đã xong mẻ cuối năm Hy vọng đủ bán cả
Thịt Bò Khô
Hoàng Quỳnh
Vũ Thu Ngọc
Update thứ 4 25.01: Bên mình vẫn bán và ship hàng tại HN đến 30 Tết như mọi năm hoặc đến lúc hết hàng dự trữ.
Mọi order mọi người vui lòng gọi 093805555 cho nhanh nha
Update thứ 4 2501 Bên mình vẫn bán và ship hàng tại
Diệp Đặng
View more posts