Những con phố chúng ta đi qua ngày trước em bẽn lẽn

Những con phố chúng ta đi qua ngày trước, em bẽn lẽn đi những bước chân vội; thoắt lại vắt chân mà ngã, khi đó chỉ biết chờ đợi, bản thân tự đánh thức mình rằng anh đã không còn trong cuộc sống của em nữa, đã đi xa rồi…
View details

bestie.vn
View comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Độc Thân Vui Tính

Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 16:35. Facebook
Mai là thứ 2 rồi sao....

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 15:35. Facebook
Là thân con gái <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 14:35. Facebook
Chị em phải luôn nhớ nhé <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 13:35. Facebook
Thanh xuân ấy...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 12:35. Facebook
Là chính mình <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 11:35. Facebook
Là con gái <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 10:35. Facebook
Nỗi khổ ấy... ai thấu =)))))))

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 10:06. Facebook
Lúc cần thì không đâu=)))))

#Cudem #DTVT
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 09:51. Facebook
Phận là con gái...!

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/26/2017 at 08:35. Facebook
Nhớ nhé <3

#YANNews
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 15:35. Facebook
Tiền ơi.... ở yên nhé <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 14:35. Facebook
Éo le ...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 13:35. Facebook
Vì sao tui mập =(((

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 12:35. Facebook
Tao xin hứa ...<3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 11:40. Facebook
Tin vui nè <3

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 10:43. Facebook
Nhưng làm sao bạn biết được lí do khiến họ làm như vậy. Đời người ai chẳng có lúc mắc sai lầm.!

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 09:35. Facebook
Quá trình ấy =)))))))

#YANNews
Độc Thân Vui Tính
03/25/2017 at 08:35. Facebook
...... Em biết phải làm sao =((((
Độc Thân Vui Tính
03/24/2017 at 16:45. Facebook
Chuyện ngày dâu...

#DTVT #Yourfeeling
Độc Thân Vui Tính
03/24/2017 at 15:37. Facebook
99% chuyện tình....

#DTVT #Yourfeeling
View more posts