NHỮNG TỪ CHỈ "KẺ XẤU" TRONG TIẾNG ANH

NHỮNG TỪ CHỈ "KẺ XẤU" TRONG TIẾNG ANH
---
Villain /ˈvɪlən/: nhân vật phản diện, kẻ bất lương, tên tội phạm
Devil /ˈdev(ə)l/: người hung ác, người quỷ quyệt, quỷ đội lốt người (the devil incarnate)
Bad egg (nghĩa bóng) thành viên bất hảo, kẻ phá hoại tổ chức/ làm hại người khác
Jerk /dʒə:k/ (từ lóng): Tên đểu (chuyên lừa tình phụ nữ)
Beast /bi:st/: Kẻ hung bạo, thú tính
Rogue /roug/: Thằng đểu, thằng xỏ lá ba que, kẻ lừa đảo
Asshole (khiếm nhã): đồ khốn nạn; đồ đê tiện
Demon /diː.mən/ con quỷ, người ác hiểm
Criminal /ˈkrɪmənl/: Tội phạm
Crook /krʊk/: Kẻ dối trá, tên tội phạm
Scumbag /ˈskʌmbaɡ/: tên hèn hạ, vô đạo đức
Evil witch /ˈiːvɪl wɪtʃ/ người phụ nữ độc ác, ác như phù thủy
A heartless bastard /ˈhɑːtləs ˈbɑːstəd/: Kẻ khốn nạn vô tình
A nasty piece of work : Kẻ khó gây cảm tình, gây kinh tởm, buồn nôn
Psycho / psychopath /ˈsʌɪkəʊ/: Kẻ tâm thần
Creep /kriːp/: Kẻ biến thái
A two-faced cow /ˌtuːˈfeɪst kaʊ/: Người phụ nữ hai mặt, tráo trở
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Tiếng Anh Cho Người Đi Làm

Is anyone here?
MỖI NGÀY MỘT BÀI LUẬN TIẾNG ANH
---
Chủ đề: Tác động của máy tính tới đời sống con người
20 MẪU EMAIL THƯƠNG MẠI THÔNG DỤNG NHẤT
---
#share để mọi người cùng tham khảo
Never lose your pen *remember that*
Via: Sarcasm
LUYỆN TẬP VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN
--------------------------
Tài liệu bao gồm lý thuyết + bài tập + lời giải để bạn dễ dàng luyện tập hơn :)
Luyện nghe tiếng Anh qua trả lời các câu hỏi tiếng Anh trong Đường lên đỉnh Olympia (y)
ĐỂ KHÔNG NHẦN NHỌT SỐ ĐẾN - SỐ THỨ TỰ
Hại não đêm khuya
Speechless
MỖI NGÀY MỘT BÀI LUẬN TIẾNG ANH
---
Topic: The importance of Sports
Tầm quan trọng của Thể thao
24 MẪU CÂU DIỄN TẢ NIỀM VUI BẰNG TIẾNG ANH
---

1. That makes me so happy to hear – Thật là hạnh phúc khi nghe được điều này
2.How would it get any better ? – Nó có thể tốt hơn nữa sao
3.I”m glad to hear that – Tôi rất vui khi nghe thấy điều này
4. What more could I want – Tôi còn có thể mong đợi gì hơn nữa
5. I couldn’t be more satisfied – Tôi cảm thấy không còn gì để hài lòng hơn.
6....
View details ⇨
TỰ TIN CHÉM GIÓ TIẾNG ANH CÙNG 165 IDIOMS
---
Rất cần thiết cho các bạn đang chuẩn bị thi Speaking
TRỌN BỘ COLLOCATION CHỦ ĐỀ MÔI TRƯỜNG
Yeah! Nite!
MỖI NGÀY MỘT BÀI LUẬN TIẾNG ANH
---
Topic: Parents are the best teachers
Bố mẹ là những người thầy tốt nhất
MẪU THU XIN VIỆC ĐỐN TIM NHÀ TUYỂN DỤNG
---------------------------
Tài liệu dành cho các bạn đang có nhu cầu ứng tuyển vào các công việc sử dụng tiếng Anh nha
100 CẶP TỪ TRÁI NGHĨA KHÔNG THỂ KHÔNG BIẾT
--------------------------
Các cặp từ được chia thành các tính chất khách nhau, giúp các mems dễ dàng học.
#share vào để học dần dần nha <3
Hãy làm bạn như những đứa trẻ ❤
212 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH LUẬT
---
Các bạn muốn số tới là chuyên ngành nào nhỉ?
View more posts