Tình cờ đọc được một số tin nhắn "nhạy cảm" mà L.

Tình cờ đọc được một số tin nhắn "nhạy cảm" mà L. gửi cho người khác, Chiến cho rằng bạn gái mình mới quen 2 tháng đã thay lòng đổi dạ với mình nên nảy sinh ghen tuông. Chiến bàn kế hoạch "trả thù bạn gái" với Nguyễn Đức Tuấn và rủ một số bạn khác đưa L. lên lầu 2 của nhà Tuấn. Tại đây, thiếu nữ Nguyễn Ngọc L. đã bị Chiến và Tuấn đẩy ngã xuống đất và tử vong.

[ Tinmoi.vn Link ]
No comments
Like & Comment this post

Other newsfeed from Tin Mới Nhất

Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 23:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 22:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 21:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 20:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 20:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 19:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 17:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 16:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 15:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 14:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 13:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 12:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 11:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 10:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 09:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 08:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 07:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 06:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 05:45. Facebook
Tin Mới Nhất
03/26/2017 at 04:45. Facebook
View more posts