Tình yêu, mơ hồ biết mấy...

Tình yêu, mơ hồ biết mấy...
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Nghe Gì Hôm Nay

FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Hiểu mà đúng không?
Thính đỉnh cao là đây :v
Lầy :)))
Nghe Gì Hôm Nay
yesterday at 15:26. Facebook
Hạnh phúc, tưởng rất gần, mà lại là rất xa...
Nghe Gì Hôm Nay
yesterday at 13:18. Facebook
Trưởng thành là vậy đấy ^^
Nghe Gì Hôm Nay
yesterday at 11:11. Facebook
Cứ ngỡ là sẽ ở bên mình mãi, cuối cùng vẫn là họ bỏ mình đi :)
Nghe Gì Hôm Nay
yesterday at 01:37. Facebook
Max phũ :)))
Nghe Gì Hôm Nay
01/16/2017 at 14:05. Facebook
Hận, cũng vì tình cảm quá sâu đậm mà ra.
Nghe Gì Hôm Nay
01/16/2017 at 12:00. Facebook
Tìm đâu được 1 cô gái thế này? :'(
Nghe Gì Hôm Nay
01/16/2017 at 09:34. Facebook
Muốn... Tôi sợ cô đơn lắm rồi!
Nghe Gì Hôm Nay
01/16/2017 at 05:01. Facebook
"Cho anh vào lịch trình của em nhé <3"
Nghe Gì Hôm Nay
01/16/2017 at 01:31. Facebook
Còn lại, tùy!
Nghe Gì Hôm Nay
01/15/2017 at 15:37. Facebook
Người đã cũ rồi, thì nhớ để làm chi...
Nghe Gì Hôm Nay
01/15/2017 at 13:05. Facebook
Chúng ta, chỉ đều là những kẻ cô đơn...
Nghe Gì Hôm Nay
01/15/2017 at 10:05. Facebook
Ngoảnh đi ngoảnh lại, thành quá khứ rồi.
Nghe Gì Hôm Nay
01/15/2017 at 04:26. Facebook
Chỉ cần thế thôi ^^
Nghe Gì Hôm Nay
01/14/2017 at 15:32. Facebook
Có khi, qua thời gian, ta sẽ trở thành kiểu người mà trước đây ta thề sẽ không bao giờ như vậy...
Nghe Gì Hôm Nay
01/14/2017 at 13:10. Facebook
Chỉ khi gặp được người ấy...
Nghe Gì Hôm Nay
01/14/2017 at 10:45. Facebook
Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả...
Nghe Gì Hôm Nay
01/14/2017 at 04:12. Facebook
Yêu là... <3
View more posts