Trước và sau khi cắt tóc. :3

Trước và sau khi cắt tóc. :3
View all comments on facebook
Like & Comment this post

Other newsfeed from Hay và Hot

FBVideoDownloader.info is a facebook video downloader online, this tool helps you download facebook videos by grabs direct links to download and save for free
Hay và Hot
12/02/2016 at 16:01. Facebook
Cảm giác đó. :v
Hay và Hot
12/02/2016 at 14:01. Facebook
Hay và Hot
12/02/2016 at 12:01. Facebook
Khi loài mèo "đớp thính".
Hay và Hot
12/02/2016 at 10:01. Facebook
Max tăng động. :v
Hay và Hot
12/02/2016 at 08:01. Facebook
Loài chó ở thì tương lai. :v
Hay và Hot
12/02/2016 at 06:04. Facebook
Xấu hổ quá.
Hay và Hot
12/02/2016 at 03:58. Facebook
Có một người luôn âm thầm bảo vệ mình. :(

Ai đang bảo vệ trái tim của bạn?

blobla.com
Hay và Hot
12/02/2016 at 02:01. Facebook
Em vừa mở cửa ra các bác ạ. :(
Hay và Hot
yesterday at 16:01. Facebook
Thù. -_-
Hay và Hot
yesterday at 14:01. Facebook
Một nửa của tôi đây rồi. <3

Ai là một nửa tâm hồn của bạn?

blobla.com
Hay và Hot
yesterday at 12:01. Facebook
Đang nằm sưởi nắng mà? :v
Hay và Hot
yesterday at 10:01. Facebook
;)
Hay và Hot
yesterday at 08:01. Facebook
Nhìn gì hử? -_-
Hay và Hot
yesterday at 06:11. Facebook
Đang hóng gì không biết?
Hay và Hot
yesterday at 04:00. Facebook
Sao mà nhiều người yêu cũ thế này? :v

Tập thể người yêu cũ của bạn gồm những ai?

blobla.com
Hay và Hot
yesterday at 02:01. Facebook
Tàn nhưng không phế. <3
Hay và Hot
11/30/2016 at 16:01. Facebook
Đây là con hải cẩu nhé. -_-
Hay và Hot
11/30/2016 at 14:01. Facebook
Năm 2017 sắp đến rồi mà tôi vẫn không biết là người này quan tâm tôi. :(

Ai quan tâm bạn nhất trong năm 2016?

blobla.com
Hay và Hot
11/30/2016 at 12:01. Facebook
Đang coi phim, không quan tâm gì cả nhé. :3
Hay và Hot
11/30/2016 at 10:01. Facebook
Đến giờ diễn sâu. :v
View more posts