Trưởng thành là khi biết mình sai nhận ra mình không thể

Trưởng thành là khi biết mình sai, nhận ra mình không thể tiếp tục sai và chấp nhận buông bỏ.

Trưởng thành là khi bạn không cần sự thừa nhận của người khác, không phụ thuộc vào ai và không trở thành nô lệ cảm xúc của bất kì ai.
View details Trưởng thành là khi biết mình sai nhận ra mình không thể

bestie.vn
View comments on facebook
Trần Bảo Trân
Like & Comment this post

Other newsfeed from Độc Thân Vui Tính

Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 15:35. Facebook
CẢM GIÁC.... THẬT ....=((((
CẢM GIÁC THẬT
Mộc Nhiên
Yuri Dung
Người Khuyết Danh
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 14:35. Facebook
ĐIỂM DANH NHẸ CÁI NÀO =)))
ĐIỂM DANH NHẸ CÁI NÀO
Mai Khểnh
Đinh Phương
Vi Nguyen
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 13:35. Facebook
NHANH NHANH NHA ,SẮP QUA NGÀY RỒI =)))))))
NHANH NHANH NHA SẮP QUA NGÀY RỒI
Lăng Hiếu
Nguyễn Minh Thư
Thuỷ Tiên
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 12:35. Facebook
THỜI GIAN BIỂU NGÀY LỄ =)))
THỜI GIAN BIỂU NGÀY LỄ
Hạ Mộc
Quyền Nguyễn
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 11:35. Facebook
Biết chưa con gái :)
Biết chưa con gái
Võ Hoài Tiến
Be Map
Lê Lâm
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 10:35. Facebook
Chuẩn không cần chỉnh =]]]]
Chuẩn không cần chỉnh
Hoàng Thanh Thảo
Như Huỳnh
Lâm Thị Kim Oanh
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 09:35. Facebook
Thật độc ác =[[[[
Thật độc ác
Minh Trí
Lê Lâm
Nguyễn Thanh Thuý
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 08:18. Facebook
MẬP KHÔNG HỀ CÓ LỖI NHÉ !!!!
MẬP KHÔNG HỀ CÓ LỖI NHÉ
Tu Tú Nguyễn
Su Tĩn
Nguyễn Thanh Huyền
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/30/2017 at 05:15. Facebook
Anh Thư Murphy
ICON GÂY ỨC CHẾ NHẤT =))))
ICON GÂY ỨC CHẾ NHẤT
Minh Châu
Nguyễn Bích
Taylor Spender
CÓ AI BỊ GIỐNG MÌNH KHÔNG? =)))
CÓ AI BỊ GIỐNG MÌNH KHÔNG
Nguyễn Trần Như Ngọc
Thư Ú Ùu
Xử Nữ
=((( oan trái
oan trái
Từ Hương
Mai Xuân
Hien Nguyen
Đây là tôi =(((
Đây là tôi
Phương Hạnh
Christina Atkinson
Thùy Vương
TAG NGAY " CÚN YÊU" VÀO NÀO =)))
TAG NGAY  CÚN YÊU VÀO NÀO
Kim Tuyến Nguyễn
Thu Cúc
Yến Nhi
KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ 2 ĐÂU NHÉ <3
KHÔNG CÓ NGƯỜI THỨ 2 ĐÂU NHÉ 3
Mai Hạnh
Chinh Tran
Nghiêm Khánh Linh
Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mà mỗi người lại không tự biết.
Sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trưởng thành nằm ở
KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG MUỐN NHÉ =)))
KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG MUỐN NHÉ
Nguyễn Như Quỳnh
An
Lương Lê
Tóc Mái Ngố Ngang
Shelly Chan
Quỳnh Midu
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/28/2017 at 15:35. Facebook
ÉO LE THAY CHO TÔI =(((
ÉO LE THAY CHO TÔI
Không Quan Tâm
Missuot Pham
Phúquý TạiThiên Cảivậntạinhân
Độc Thân Vui Tính
Độc Thân Vui Tính
04/28/2017 at 14:35. Facebook
GÁI FA <3
GÁI FA 3
Độc Thân Vui Tính
Hiền Thanh
Tứ Diệp Thảo
View more posts